pompa binks maple tl

Pompa Binks Maple

Opis produktu

Pompa Maple to pozioma pompa tłokowa pompująca farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne, rozpuszczalniki oraz inne stosowne materiały. Jednostka łączy w sobie energooszczędny silnik pneumatyczny wraz z technologią niskiego ścinania płynów od gamy pomp elektrycznych Smart. Pompa Maple generuje ruch posuwisto- zwrotny przy użyciu zaawansowanej technologii szlifowanych suwaków i tulei zaworów powietrznych, które sterują odwracaniem kierunku tworząc wspominany ruch posuwisto-zwrotny. Opatentowana konstrukcja zaworu powietrznego wykorzystuje zapadki magnetyczne dla głównych zaworów powietrznych sprawiając, iż nie ma możliwości samoistnego zatrzymania się silnika. Silnik pneumatyczny wykorzystuje również opatentowaną technologię szybkiego odpowietrzania Binks – mała ilość lodu, która zapobiega wystąpieniu warunków powodujących zamarznięcie zaworu w przypadku stosowania dużych prędkości cykli. Równy nacisk na każdy skok ze względu na poziomą konfigurację i podwójny trzon tłokowy zapewniają zrównoważone ciśnienie wylotowe cieczy i zmniejszają wahania ciśnienia cieczy do absolutnego minimum. Pompa ma dwa tłumiki wylotowe ograniczające hałas do minimum. Zestaw adaptera ułatwia połączenie z oddalonym układem wydechowym (w razie potrzeby).

ZALETY

  • Silnik pneumatyczny z opatentowaną technologią szybkiego odpowietrzania eliminuje ryzyko zamarznięcia zaworów
  • Metalowy suwak i tuleja zaworu regulacyjnego wraz z zapadką magnetyczną eliminują możliwość samoistnego zatrzymania się silnika (opatentowana konstrukcja)
  • Sekcje materiałowe ze stali nierdzewnej – idealne dla materiałów na bazie wody, rozpuszczalników oraz materiałów typu xirallic
  • Gniazda kulowe z węglika wolframu i tłoki z powłoką ceramiczną zapewniają maksymalny okres eksploatacji
  • Do budowy pompy wykorzystano wysokiej jakości materiały oraz przeprowadzono zabiegi na jej powierzchni gwarantujące zarówno jej wydłużony okres eksploatacji jak i dobry wygląd w przyszłości
  • Równy nacisk na każdy skok – zapewnia równomierny przepływ
  • Brak odsłoniętych uszczelnień wału eliminuje potrzebę prewencyjnej konserwacji
  • Sanitarne przyłącza wlotowe i wylotowe gwarantują płynny, niezakłócony przepływ wewnętrzny materiału.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Binks Maple 3 - broszura

Binks Maple 8 - broszura

Menu