logo dopag

Jednostka sterująca dozowaniem Dopag

Opis produktu

MR40 to jednostka sterująca opracowana przez DOPAG do sterowania złożonymi procesami pomiarowymi. Jednostka sterująca umożliwia komunikację między poszczególnymi elementami systemu i koordynuje ich działanie. Dodatkowo, oferowane oprogramowanie pozwala użytkownikom przechowywać wiele programów pomiarowych, przywoływać je i uruchamiać później. Jednostka sterująca jest wyposażona w porty przyłączeniowe dla różnych systemów zasilania materiałem i jest kompatybilna z urządzeniami monitorującymi, takimi jak przepływomierz lub light barrier. Może być używany jako kontrola systemu lub jako interfejs między systemem sterowania wyższego poziomu a systemem pomiarowym.

ZALETY

  • Zasilanie 230 VAC 50/60 Hz
  • 7-calowy panel sterowania z ekranem dotykowym
  • Interfejs USB do aktualizacji programu
  • Lampka kontrolna z brzęczykiem do komunikatów o błędach

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dopag lubriLine - broszura

Menu