graco promix pd2k

Graco ProMix PD2K

Opis produktu

Urządzenie ProMix PD2K miesza materiał w pobliżu pistoletu, dzięki czemu strefa spłukiwania jest znacznie mniejsza. Zapewnia to klientowi mniejsze zużycie farby, obniżenie kosztów utylizacji oraz szybsze zmiany kolorów. A dzięki ograniczonej ilości materiału mieszanego w systemie urządzenie ProMix PD2K doskonale nadaje się do materiałów o krótkim okresie użytkowania. Jest kompatybilne również z materiałami kwaśnymi.

ZALETY

  • Zmniejszenie nawet o 80% ilości odpadów powstałych podczas spłukiwania względem najbardziej wydajnych tradycyjnych systemów dozujących
  • Ograniczona ilość materiału mieszanego w systemie – doskonale nadaje się do materiałów o krótkim okresie użytkowania
  • Szybsze zmiany kolorów i mniej materiału do spłukiwania oznacza mniejszą ilość odpadów i krótszy czas przestojów
  • Blokada pod ciśnieniem, co zapewnia jednorodne rezultaty zgodne ze stosunkiem mieszania (z dokładnością do% a1)
  • Dozowanie zarówno żywicy epoksydowej, jak i uretanu z w JEDNYM systemie
  • Zarządzanie nawet 30 kolorami i 4 katalizatorami z 2 lub 4 pompami dozującymi
  • Możliwość serwisowania w miejscu pracy w czasie krótszym niż 20 minut – bez konieczności wprowadzania kosztownych zmian fabrycznych, jak pompy zębate

MATERIAŁY DO POBRANIA

Graco ProMix PD2K - broszura

Menu